Написано

Архивни Бележки

Архивни бележки по градското движение от декември 1993 г.

Докладни Записки

Докладна записка относно: Развитието на Националната пътна инфраструктура - възможности за утвърждаване позицията на България в Обединена Европа

Докладна записка относно: Подготовка на проекти за финансиране по Предприсъединителните и Структурните фондове и Фонд Кохезия на Европейския Съюз; Разработване на Национална Комплексна устройствена схема.