Архивни бележки по градското движение
от Декември 1993 г.

Градската комуникация

Най-важното е да не се стремим да повтаряме всичко, което е направено на запад. Далеч по важно е да се учим от това, което се е случило при тях и да работим, да предотвратим техните грешки, а не да ги правим oтново, като изминем техния път. Не е нужно да достигнем моторизация 500-600 на 1000, за да разберем колко скъпо и пагубно за града е това, за да разберем, че колкото и сега да ни се струва скъпо, трябва да се развива системата на обществения транспорт.

Трамваят

Очаква се голям бум в строителството на трамвайни трасета в западните градове. Ние имаме опит в ел. двигателите. Може да се развие трамвайното производство (включително и за износ). Явно вносът при очаквано голямо търсене ще бъде много скъп.

Автомобилът

Важно е психологическото решение по въпроса с моторизацията. Напълно разбираема е психиката на човека от източния блок, който десетки години е чакал и мечтаел да закупи личен автомобил. Важно е обаче да се поддържа у хората интереса към обществения транспорт (примерно с много ниска цена на билетите).

Следва да се разработи специална политика по отношение на личния автомобил – чрез такси и данъци – пряк - върху самото превозно средство или косвен – върху горивото, което ползват всички автомобили, за да не се получи бум в нарастването на личните автомобили.

Идеите

Важно е всяка идея да се разположи мъдро във времето и според финансите, защото грешките могат да я обезценят и дори да я провалят.

Градската политика

Политиката на общината би могла да бъде повишаване цената на терените, от там повишаване на данъците, а от там повишаване на общинските доходи и възможност за нови инвестиции в инфраструктура.

Четирите стратегии

  • Да избягваме чрез градоустройсвено планиране необходимостта от придвижване с личен автомобил
  • Да използваме пешеходното и велосипедно движение и масовия градски транспорт.
  • Да „управляваме” трафика на моторното движение
  • Да намерим технически решения за намаляване на автомибилните газове и шума.

Общественото мнение

Съществено за градоустройството е да се проучва общественото мнение, тъй като специализираните институти, които „произвеждат” улици и магистрали са в известна степен деформирани. Населението в ежедневния си живот най-добре чувства проблемите на транспорта

Преосмисляне на планирането

Съществуващата практика за обръщане на най-добрите помещения към улицата се променя, променя се възпитанието на децата, променя се начина на пазаруване (приближаване на пазарите до хората – на разстояние пеша). Колкото и куриозно да е реституцията помага на борбата с автомобилното замърсяване именно, че доближава облужването на хората на разстояние пеша. Всеки търговски продукт „произвежда” определено транспортно разстояние и той следва да се оценява и по това!

Особено важно e планирането на града да бъде посредством демократична процедура и да бъде „отворено и прозрачно”.