Енергетиката – енергична и неефективна

Има една страна без енергийни ресури, която се напъва да бъде регионален производител на енергия. Има страна без енергийни ресурси, която развива енергоемки производства – металургия, циментова промишленост, тежка химия, стъкларска промишленост. Има страна без енергийни ресурси, която е на последно място по енергийна ефективност в ЕС – не в проценти, а в пъти след предпоследните. Познайте коя е тя? Страната на енергийните абсурди. И на енергийните лобита. Страната, която допусна да й затворят два работещи и безопасни атомни блока и иска да започне да строи два нови, но на ново място с нова инфраструктура. Срещу 6 милиарда евро. За да бъде енергийният тигър на Балканите?

През далечната 1980 година след първата голяма петролна криза, когато суровия петрол бе достигнал до фантастичните 40 долара за барел ми попадна американската енергийна стратегия до 2000 година. В основата на тази стратегия бе една много проста схема – покриването на ръста на икономиката и съпътстващия го ръст на потребност от енергия, не чрез изграждане на нови електроенергийни мощности, а чрез инвестиции в енергоефективност.

Тогава американските импералисти явно бяха стигнали до заключението че енергийната ефективност има двоен ефект – първо се спестяват най-инертните инвестиции (всеки, който се е занимавал с енергетика знае, че това е сфера, в която инвестициите се възвръщат много бавно), и второ, тъй като енергията е стока, която всеки по-реално мислещ човек в последните 50 години знае, че непрекъснато (по-бавно или както става напоследък много бързо) ще поскъпва. Инвестирането в енергоефективност освен че намалява огромните и с бавна възвръщаемост инвестиции в енергопроизводство, създава повишена конкурентноспособност на икономиката, която произвежда стоки с по-нисък разход на енергия.

А ние (Държавата България член на ЕС от 2007г.) какво мислим?

„Смятаме, че чрез цялата си енергийна политика държавата се стреми да поддържа възможно най-ниските цени на тока в ЕС. Затова стартираме големите енергийни проекти. Политиката на страната ни е – висока конкурентноспособност на база ниска цена и достъпна енергия. Частните монополисти трябва да решат дали им е изгодно да работят в условията на държавно регулиране” (интервю на Министъра на икономиката и енергетиката от 18.08.2008г.).

Защо ли ми се струва познато от близкото минало – частникът е врагът и трябва да си ходи. Въпросът е кой ще дойде? Може би пак държавата, т.е. данъкоплатеца. Иначе кой ще държи тези ниски цени за да бъде “конкурентноспособна” икономиката ни. Да му мисли горката Ирландия. Тя е с една от най-високите цени на енергията.Е, и енергийната й ефективност е точно 10 пъти по-висока от нашата. Но с тези високи цени на енергията каква ти конкурентноспособност.

Нека сега отворим официалния сайт на Министерство на икономиката и енергетиката и видим колко конкурентноспособна е нашата икономика. И да прочетем. Колко е енергийният разход през 2005 г. за производство на 1000 евро брутен вътрешен продукт. За България е 927 грама нефтен еквивалент, за Румъния (забележете) 500, за Европейския съюз (средно) средно 165 грама нефтен еквивалент. Това значи, че нашето българско производство консумира над 5 пъти повече енергия за единица продукт от средното за ЕС. За електроенергийната ефективност тази разлика е 6.9 пъти.

И още четем, че предвиденото намаляване на енергийната интензивност т.е. разходът на енергия за единица продукт до 500 гне (колкото е на Румъния сега) трябва стане до 2030 г.. Каква светла перспектива – ще настигнем Румъния 2030 г., обаче ще си имаме втори АЕЦ. И ще изнасяме евтина енергия. Защото съседите страдат от недостиг.

И наскоро ни съобщиха, че 32 млн. евро по програмата на ЕС за развитие на конкурентноспособността в част енергоефективност няма да стартират до края на годината. Вместо да са 320 милиона, и то български. И вече да работят.

И още един интересен факт – загубите при производството и преноса на електроенергия до конкретния потребител в България са 50% повече от тези в ЕС като цяло (не на най-добрите). Или от 100% произведена ел. енергия в ЕС се потребява ефективно 68%, а в България 52%??? Казано на прост език това значи, че ако се намали процента на загуби в енергийната система и достигне средна на ЕС, все едно че сме повишили производството на електроенергия с 16% или мощността на системата с 1 млн. мегавата. Или все едно, че сме построили половин Белене. Някой сметнал ли е дали това струва 3 милиарда евро?

Интересно е също така Министерството на икономиката и енергетиката да информира обществеността, кой поема загубите по преноса и как те се разпределят между държавната НЕК и частните електроразпределителни дружества ЕОН, ЧЕЗ и ЕВН. И правени ли са промени през последните две години в полза на частните дружества.

Но ние си имаме „Концепция за енергийна стратегия”. Едно любопитно четиво. В него повечето описани основни цели започват с „Целта за България, предложена от Европейската комисия е ...”

В същата концепция за стратегия след подробния анализ на значимостта на енергоефективноста и изчисленията, че 50% подобряване на енергоефективноста ще носи 6 млрд. евро годишно икономии на България, ни е предложено да нарастне пет пъти износа на електроенергия благодарение на изграждането на нови енергийни източници. И с оптимизъм е съобщено, че ноември 2008г. евентуално България ще има енергийна стратегия.

Днес правим първа копка за АЕЦ Белене. Ще струва около 6 млрд евро. Засега.

Дали е пресмятал някой тези 6 милиарда за Белене ако се вложат в енергийна ефективност дали изобщо ще ни трябва ново производство. А може би отговорът на този въпрос се крие в едно заглавие на първа страница на български вестник – “Фирми ще вземат без търг един милиард евро в “Белене”. Един милиард евро си е един милиард евро, много пари са все пак. Пък сметките за ефективност могат да почакат докато “усвоим” парите. През това време на усвояване значение има само “кой кум, кой сват и кой на батко брат”. България плаща.

Днешното активно инвестиране в нови енергийни мощности при липса на енергийни ресурси, съчетано с целево поддържане на ниски цени на енергията против всякаква пазарна логика и изключително лежерно отношение към политиката на енергоефективност убива бавно, но сигурно цялата българска икономика и поставя със сигурност под нечий диктат бъдещето на България.

Честита първа копка! Знае ли някой кого копаем?

Септември, 2008 година

Назад към Написано